Toggle Nav

Rekisteriseloste

AURINKOA-ASIAKASREKISTERIN / VERKKOKAUPPA AURINKOA.FI TIETOSUOJASELOSTE

1. Rekisterinpitäj

Ramram Lahjatavarat Oy (y-tunnus 2058039-9)

Ruutitie 4

03100 Nummela

asiakaspalvelu@aurinkoa.fi


Rekisteriasioiden yhteyshenkilö:

Mohamed Hamed Ibrahim Rammah

Ruutitie 4

03100 Nummela

+358 40 540 69 97

rammah11@hotmail.com

2. Rekisterinimi

Aurinkoa: Asiakas- ja markkinointirekisteri.

3. Rekisterin tietolähteet:

Mistä saatavia eli kenen tietoja käsittelemme?

Käsittelemme Aurinkoa.fi-verkkokaupan käyttäjien, asiakkaiden sekä potentiaalisten asiakkaiden tietoja.

Henkilötietoja kerätään, jos henkilö rekisteröityy asiakkaaksi. Henkilötietoja voidaan myös kerätä, ja niitä päivitetään tarvittaessa lainsäädännön mukaisesti yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Jos henkilötietoja kerätään, ne liittyvät yksinomaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen. Keräystarkoituksena on pelkästään se, että niiden avulla rekisterinpitäjä pystyy ylläpitämään asiakassuhteseen liittyviä velvollisuuksiaan.

Markkinointi- ja markkinointiviestintärekisteriin kerätään tietoja myös ulkopuolisten palvelujen tai sovellusten ja yhteistyökumppaneiden kautta. Näitä ovat Mailchimp, Facebook, Instagram tai muut sosiaalisen mediat.

4. Rekisterin sisältö:

Mitä henkilötietoja käsittelemme?

Käsittelemme ainoastaan niitä henkilötietoja, joita asiakas luovuttaa meille, kun hän rekisteröi asiakastilinsä, tilaa tuoteita, uutiskirjeen tai muun asiakassuhteen ylläpidon yhteydessä.

Tuotetilauksessa rekisteriin jäävät asiakkaan nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja IP-osoite. Asiakastilin rekisteröinnin yhteydessä rekisteriin jäävät sähköpostiosoite ja edellä mainitut tiedot, mikäli asiakas haluaa ne kirjattavan tililleen tai antaa ne muuten toimitusta varten tilauksen yhteydessä.

Uutiskirjettä tilatessa rekisteriin jää asiakkaan sähköpostiosoite.

Kun asiakas ottaa asiakaspalveluun yhteyttä sähköpostitse tai verkkokaupan chat-palvelun kautta, saatamme tapauskohtaisesti käsitellä seuraavia henkilötietoja: nimi, yhteystiedot, IP-osoite ja muu asiakkaan yhteydenotossaan antama tieto.

Verkkosivukäyttäjiltä tallennamme myös teknisiä tietoja, kuten sivustokäyttäjän IP-osoite, käyttöjärjestelmä, hänen käyttämänsä laite tai muu tekninen- tai analytiikkatieto. Jos asiakas vierailee sivustolla kirjautumatta sisään omalle, rekisteröidylle asiakastililleen, hänen teknisiä tietojaan ei voida yhdistää muihin yhteystietoihin kuin IP-osoitteeseen.

5. Henkilötietojen käsittelytarkoitus:

Mihin käytämme tietojasi?

Käsittelemme henkilötietoja seuraavissa yhteyksissä: asiakassuhteen hoitaminen ja hallinnointi, tilausten käsittely ja toimittaminen, asiakaspalautteiden ja reklamaatioiden hoitaminen. Lisäksi tietoja käsitellään markkinointi- ja viestintätarkoituksissa, jos asiakas antaa siihen erillisen luvan, kun hän liittyy sähköiselle postituslistalle.

Rekisterin ylläpitäjä käsittelee tietoja itse ja hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita.

Aurinkoa: Asiakas- ja markkinointirekisteri ei luovuta henkilötietoja ulkopuolisille eikä rekisteriin sisältyviä henkilötietoja siirretä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.6. Tietojen säilytysaika:

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Käsittelemme asiakastietoja tavallisesti niin kauan ja siinä laajuudessa kuin niitä tarvitaan siksi, mitä varten ne on alun perin tai asiakassuhteen hoitamisen kanssa yhteensopivin tarkoituksin kerätty.

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta vähintään kolmen vuoden välein, ja pyrimme poistamaan rekisteristä tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot. Kirjanpitotositteita säilytetään lain määräämän ajan. Velvollisuuksiimme kuuluu, että asiakastiedonkeruuta varten epätarkat, virheelliset ja vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

7. Tietojen suojausperusteet:

Kuinka suojaamme tietojasi?

Henkilötietoja sisältävä tietokanta sijaitsee ainoastaan asianmukaisesti teknisesti suojatulla palvelimella. Pääsy sille on vain tehtäviensä vuoksi valtuutetuilla henkilöillä. Käytämme suojattua internetyhteyttä sekä palomuuria tietoteknisten laitteiden suojaukseen.

Tietokantoihin pääsevät vain rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt rajatuilla, henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksillaan ja salasanoillaan.

Rekisterinpitäjällä työskentelevät ja muut yhteistyökumppanit ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta sekä pitämään salassa sellaiset tiedot, jotka on saatu henkilötietojen käsittelyä varten.

8. Tietojenkäsittelyn oikeusperusteet

Oikeus henkilötietojen käsittelyyn on liiketoiminnan harjoittaminen, asiakaspalvelu, käyttäjäkokemuksen parantaminen, tilausten toimittaminen sekä markkinointi. Emme kuitenkaan käytä henkilötietoja sähköpostimarkkinointiin, ellei asiakas ole erikseen antanut suostumustaan sitä varten.

Henkilötietojen käsittelyn koko oikeusperusta löytyy EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR).

9. Tietojen luovuttajan ja asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on tarkastusoikeus tietoihinsa. Kun uutiskirje lähetetään, tarjotaan aina mahdollisuutta poistaa sähköpostiosoite. Kaikissa viesteissä on lainmukainen linkki, josta tilauksen voi perua välittömästi. Asiakkaalla on myös oikeus poistattaa muut tietonsa rekisteristä, ellei tietojen säilyttäminen ole lakisääteisesti perusteltua. Pyyntö on lähetettävä rekisteriasioiden yhteyshenkilölle kirjallisesti.

WA button WA button